Comunitats

Un Administrador de Finques, és un professional liberal que de forma habitual i continuada administra finques de tercers, ja siguin urbanes o rústiques.

L’Administrador de Finques desenvolupa una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta de forma directa, pràctica i quotidiana, la vida dels ciutadans.

Les nostres funcions habituals son:

  • GESTIONAR BENS IMMOBLES.

Amb criteris professionals, conscient del seu valor com bé d’inversió i estalvi. Conscient que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat de generació en generació, gestiona i actualitza les rentes, els seus cobraments i pagaments. Fa liquidacions corresponents, i el seguiment d’impagats i morosos.

  • MEDIADOR

Entre propietaris e inquilins; entre propietaris i administracions públiques i entre els mateixos propietaris en els casos de comunitats.

  • APLICAR LA LEGISLACIÓ.

Interpretar i aplicar la legislació vigent intentant unificar criteris per evitar litigis.

  • CONSERVAR I MILLORAR LA PROPIETAT.

S’ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, buscant la millora constantment.

  • ASSESSORAR I REPRESENTAR.

Sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant tercers (inquilins, administració pública i comunitats).

  • COMUNITATS DE PROPIETARIS.

Assessorant-les en el compliment de la normativa legal, aconsellant-les en les seves decisions, cuidant el bon funcionament de la Comunitat i donar compliment als acords de les juntes.

 

M&M

 

Incorpora un Departament Tècnic i de professionals, que garanteix un servei d’informació, manteniment i assessorament en totes les instal·lacions comunitàries. Informem i tramitem totes les subvencions que convoquen les administracions públiques per la millora del seu edifici; complint el nou C.T.E. (Codi Tècnic de la Edificació).

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook