Responsabilitat Civil Privada i Immobles

Per al dia a dia.

DE QUÈ TRACTA L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA I IMMOBLES?

Amb l’assegurança de responsabilitat civil privada i immobles estaràs ben protegit davant els possibles imprevistos i milloraràs tant la teva qualitat de vida com la dels que t’envolten. Estaràs atès tant en l’àmbit de la teva vida personal i familiar com també per la propietat o arrendament de béns immobles.

AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Diferents modalitats de contractació.
   • Pots escollir entre diverses alternatives.
  • Indemnitzacions ateses. 
   • En cas de danys corporals a tercers o materials a béns.
  • Protecció jurídica.
   • Defensa penal i reclamació de danys.
  • Despeses judicials cobertes
   • Tant les derivades de la defensa jurídica com les fiances que puguin exigir-se.

COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA I IMMOBLES:

  • Familiar. 
   • La responsabilitat civil familiar respon a la teva actuació com a responsable d’una família i de les persones que depenen legalment de tu, en l’àmbit de la teva vida privada.
  • Llogaters.
   • A més de les cobertures pròpies de la responsabilitat civil familiar, es garanteixen els danys accidentals que puguis ocasionar a l’habitatge llogat com a llogater. 
  • Animals de companyia. 
   • També disposes de responsabilitat civil com a propietari o posseïdor d’animals de companyia, sempre que sigui en l’àmbit de la teva vida privada.
  • Immobles. En la responsabilitat civil com a propietari, arrendatari o usufructuari de l’immoble a assegurar, les modalitats de contractació són
   • Habitatge individual: pis, casa adossada o habitatge unifamiliar aïllat. 
   • Edificis: habitatges (sense o amb locals), comerços, oficines i indústries.
   • Locals: comerços, oficines, indústries i magatzems.
   • Altres immobles: urbanitzacions, polígons industrials i solars no edificats.
  • Vehicles terrestres. 
   • Vehicle amb tracció animal. 
   • Bicicletes, tricicles i bicicletes amb pedaleig assistit. 
   • Cadira de rodes manual i elèctrica. 
   • Patinets.
  • Pesca esportiva en superfície. 
   • Durant l’exercici de la pesca esportiva privada en superfície, la responsabilitat civil et cobreix els danys materials i corporals i els perjudicis econòmics que es derivin d’aquests danys. Té cobertura a Espanya, Andorra i països de la Unió Europea.
  • Pesca submarina. 
   • Durant la pràctica de la pesca submarina privada es garanteixen els danys materials i corporals així com els econòmics que es puguin derivar d’aquests danys. Cobreix Espanya, Andorra i països de la Unió Europea.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook