RC Professional

La teva professionalitat, ben coberta.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL?

L’assegurança de responsabilitat civil professional ofereix protecció a professionals de la sanitat, l’ensenyament, l’enginyeria, etc. protegint el seu patrimoni en cas de dany material o personal directe, així com els seus perjudicis econòmics, causat a un tercer en el desenvolupament de l’activitat.


AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Cobertures flexibles segons l’activitat.
   • L’assegurança de responsabilitat civil professional està dissenyada per garantir la protecció als professionals de cinc àrees: sanitat, veterinària, ensenyament, enginyeries i assessorament, mediació o representació.

  • Totes les cobertures que necessites, en una única assegurança. 
   • S´inclou totes les cobertures que necessites en una única assegurança perquè puguis desenvolupar la teva activitat amb la tranquil·litat de saber que sempre estaràs protegit.
  • Protecció completa.
   • Beneficia’t de tots els serveis que ofereix l´assegurança: defensa penal, reclamació de danys i telèfon d’assistència les 24 hores.

  • Flexibilitat en el pagament.
   • Podràs fraccionar el pagament de la prima en diversos terminis (semestral, trimestral, etc.). A més, revalorarem anualment el capital perquè les teves cobertures siguin sempre efectives.


COBERTURES D´AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Cobertures principals.
   • La Contractant l’assegurança de responsabilitat civil professional, tindràs coberts els danys personals i els perjudicis econòmics causats involuntàriament a tercers amb motiu de la teva activitat professional o durant el desenvolupament d’aquesta.

  • Cobertures complementàries.
   • Danys a expedients: perjudicis materials que puguin patir els expedients i documents que es trobin en poder teu.
   • Locals arrendats: danys a immobles arrendats com a conseqüència dels riscos d’incendi i dels definits habitualment com a complementaris.
   • Béns d’empleats: danys causats a aquells béns que siguin de propietat del teu personal assalariat.
   • Sancions per l’incompliment de la LOPD: es garanteix el pagament de les quantitats que estiguis legalment obligat a pagar en cas de sanció imposada per l’Agència de Protecció de Dades per infracció de la LOPD.
   • Treballs en països de la Unió Europea: possibilitat d’ampliar la cobertura de responsabilitat civil professional a la teva activitat desenvolupada en països de la Unió Europea. 
   • Responsabilitat civil d’explotació: danys materials i personals i els seus perjudicis econòmics causats a tercers derivats de la titularitat dels locals i despatxos destinats a la seva activitat professional.
   • Responsabilitat civil patronal: reclamacions que puguin adreçar-te els teus treballadors o els drethavents d’aquests pels danys i perjudicis derivats d’accidents de treball.
   • Defensa penal i reclamació de danys: defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contracte de serveis, contractes sobre coses mobles, etc. La gamma més àmplia de cobertures relatives a defensa jurídica i reclamació.
   • Reclamació d’honoraris professionals: Demanda amistosa o judicial d’aquells honoraris generats en l’exercici de la teva activitat professional i que hagin estat impagats.
   • Renda per inhabilitació professional: Pagament d’un subsidi mensual compensatori dels ingressos nets no rebuts durant el període en què estiguis inhabilitat professionalment.

  • Cobertures en % sobre capital.
   • Professional: 100%
   • Danys a expedients: 10%
   • Locals arrendats: 100%
   • Béns d’empleats: 10%
   • Sancions per l’incompliment de la LOPD: Límit propi 
   • Treballs en països de la UE: 100%
   • Explotació: 100%
   • Patronal: 100%
   • Defensa penal i reclamació de danys: Inclou defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals i servei telefònic de consultes.
   • El límit màxim d’indemnització per a cada garantia és el que resulti d’aplicar el percentatge que s’indica sobre el capital assegurat. Haurà de tenir-se en compte que el límit màxim d’indemnització per a la suma de totes les garanties serà el capital assegurat.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook