RC Mediambiental

Compromís amb el nostre entorn.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL?

Amb l’assegurança de responsabilitat mediambiental, la teva empresa s’adaptarà als requisits legals de la llei 26/2007. A més, aquesta assegurança també cobreix les despeses de reparació dels recursos naturals danyats per la contaminació que la teva empresa pugui arribar a causar.

AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

A més de cobrir l’imprescindible per complir amb la norma, l’Assegurança de responsabilitat mediambiental t’ofereix molt més per a la teva seguretat i la del teu entorn.

  • T’adaptes a la llei.
   • La nostra Assegurança de responsabilitat mediambiental s’encarrega de la responsabilitat civil i mediambiental per contaminació i compleix els requisits de la llei 26/2007.
  • Cobertures optatives.
   • A més de les cobertures obligatòries, podràs triar entre altres d’optatives, que faran que gaudeixis d’una protecció encara més gran.

    ✓ Despeses de defensa cobertes. o Les despeses de defensa originades pels procediments judicials que s’hagin d’iniciar també estaran inclosos a la nostra assegurança.

COBERTURES D´AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Responsabilitat mediambiental per contaminació.
   • Descontaminació del mateix sòl. 
   • Dany mediambiental i amenaça imminent de dany mediambiental, que siguin directament atribuïbles a l’activitat assegurada i que es produeixin de forma accidental i aleatòria.
   • Costos de prevenció, disminució i reparació per prevenir una amenaça imminent de dany mediambiental.
    • El cost de les mesures de reparació complementària i compensatòria que siguin necessàries.
  • Responsabilitat civil per contaminació. Opcionalment aquesta assegurança pot incloure la responsabilitat civil incloent:
   • Danys ocasionats a tercers per contaminació. 
   • Cobertura de danys a empleats (patronal) fins a 150.000 €

     

  • Cobertures comunes.
   • Despeses de defensa.
   • Prestació de fiances.
   • Despeses justificades relacionades amb aquesta responsabilitat.

Amb relació a les sumes assegurades (responsabilitat mediambiental i responsabilitat civil per contaminació), es tracta de dos capitals independents i acumulatius.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook