RC Indústries

Defensa la teva activitat.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL D’INDÚSTRIES?

L’assegurança de responsabilitat civil indústries et protegeix contra els perjudicis econòmics derivats dels danys personals i materials que puguis causar a un tercer en l’exercici de la teva activitat industrial. També inclou defensa penal i reclamacions.


AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Àmplia protecció en una única assegurança. 
   • Amb l’assegurança de responsabilitat civil indústries, el patrimoni de la teva empresa estarà sempre fora de perill en cas de reclamacions de tercers. La protecció que necessites, en un únic producte

  • Directius i alts càrrecs, també protegits. 
   • L’assegurança de responsabilitat civil indústries també ofereix protecció als directius i alts càrrecs davant de reclamacions de socis, accionistes, clients, creditors, etc.

  • Serveis addicionals.
   • La nostra assegurança inclou garanties addicionals, com ara defensa penal, reclamació de danys, assistència telefònica les 24 hores, defensa en qüestions administratives, etc.

  • Revaloració de capital.
   • Les cobertures de la teva assegurança seran sempre efectives gràcies a la revaloració del capital que farem amb caràcter anual.


COBERTURES D´AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Reclamacions cobertes.
   • Subcontractistes: danys causats a tercers per aquelles persones o empreses a les quals s’ha confiat parcialment o totalment alguna de les feines fetes.
   • Béns en dipòsit: danys causats a béns que, per a la seva custòdia o venda, es trobin en poder teu i siguin propietat de tercers. 
   • Béns manipulats: danys causats a béns que, per a la seva reparació, neteja, revisió o manteniment, es trobin en poder teu i siguin propietat de tercers.
   • Locals arrendats: danys causats a immobles arrendats per l’assegurat com a conseqüència dels riscos d’incendi i els definits habitualment com a complementaris.
   • Béns empleats: danys causats a béns que siguin propietat del teu personal assalariat.

  • Responsabilitat civil de producte/treballs.

Danys causats pels productes que s’haguessin fabricat, lliurat o subministrat, després de la seva entrega als clients o a terceres persones, així com pels treballs que s’haguessin prestat després de l’entrega fruit de deficiències comeses en les diferents operacions abans de l’entrega.


A més, tens la possibilitat de personalitzar aquesta cobertura segons els teus interessos i de protegir les teves exportacions als EUA i al Canadà, a tot el món llevat dels EUA i el Canadà o a tot el món inclosos els EUA i el Canadà.

  • Defensa penal i reclamacions.

Inclou defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, contractes laborals, defensa en qüestions administratives, reclamació en contractes de subministraments i servei telefònic de consultes.

Amb aquesta garantia, podràs contractar de manera opcional la defensa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook