Responsabilitat Civil Aeronaus (Drons)

Deixa volar la teva afició tranquil·lament.

DE QUÈ TRACTA L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A AERONAUS PILOTADES PER CONTROL REMOT?

Amb l’assegurança de responsabilitat civil d´aeronaus pilotades per control remot estàs cobert davant els possibles danys personals i materials que pugui causar el teu “Dron” mentre el pilotis. Disposes també de protecció jurídica.


AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Protecció jurídica.
   • Inclou defensa jurídica i reclamació de danys.

  • Danys a tercers.
   • Per col·lisió en la pràctica del vol.

COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA:

  •  Cobertures principals.
   • Els danys a les persones o coses i els perjudicis econòmics derivats directament d´ells, involuntàriament causats a tercers per accions o fets directament relacionats amb les operacions d´aeronaus civils pilotades per control remot.
   • Defensa jurídica i reclamacions de danys.

APLICACIÓ DE NORMATIVA VIGENT:

  • Valides per a les aeronaus civils pilotades per control remot amb un pes màxim de 2kg que assoleixin una alçada màxima de 120m i estiguin subjectes a l’abast de l’emissió per ràdio de l’estació de control.
  • Valides per a les aeronaus per control remot la massa màxima a l’enlairament de la qual sigui inferior a 7 kg, a una alçada màxima sobre el terreny no major de 120m, i a una distància visual del pilot no superior a 500m.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook