Protecció Jurídica Comunitats

Un veí no paga? Reclamem!

DE QUÈ TRACTA L’ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ JURÍDICA PER A COMUNITATS?

Amb l’assegurança de protecció jurídica comunitats es rebran per endavant les despeses de la comunitat reclamades judicialment als propietaris per impagament. A més, la comunitat disposa d’un servei d’atenció jurídica cada dia de l’any, a l’hora que sigui.

BENEFICIS D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • L’advocat respon.
   • Acudint al seu despatx o trucant-lo per telèfon, solucionarà els problemes o dubtes plantejats.
  • Reclamació. 
   • Per formular les demandes oportunes si determinats propietaris no abonen les despeses o hi ha un problema amb les obres que s’han realitzat.
  • Avançament de despeses.
   • S’avancen els imports que s’han reclamat judicialment a propietaris per no pagar-los.
  • Redacció i revisió de documents.
   • Cal revisar els estatuts de la comunitat? Un equip expert ho fa per la comunitat.
  • Àmplia defensa de drets i interessos.
   • Davant l’Administració, per contractes laborals, per incompliments contractuals i responsabilitat civil, entre d’altres.
  • Servei les 24 h. del dia.
   • Atenció personalitzada durant tot l’any per donar resposta a les preguntes plantejades.

COBERTURES (modalitat bàsica):

  • Assistència i assessorament jurídic.
   • Un advocat solucionarà per telèfon o presencialment qualsevol tema judicial o extrajudicial que plantegi la comunitat. Cal fer una carta de reclamació a una empresa de reformes per unes obres mal executades? El servei de redacció i revisió de documents legals se n’encarregarà.
  • Reclamació.
   • Si el propietari no paga les despeses.
   • Drets relatius a l’edifici, als seus elements comuns i al pàrquing (danys causats a l’edifici, ocupació il·legal de l’immoble, danys causats per copropietaris).
   • Incompliment de contractes de lloguer de serveis i compra de béns.
   • Drets davant unes altres assegurances i el Consorci Compensació d’assegurances.
  • Defensa jurídica.
   • Si el propietari no paga les despeses.
   • Drets relatius a l’edifici, als seus elements comuns i al pàrquing (danys causats a l’edifici, ocupació il·legal de l’immoble, danys causats per copropietaris).
   • Incompliment de contractes de lloguer de serveis i compra de béns.
   • Drets davant unes altres assegurances i el Consorci Compensació d’assegurances.
  • Defensa i reclamació del contracte de lloguer (opcional)
   • Si la comunitat és propietària de diversos pisos per llogar, tindrà cobertes les despeses en cas que calgui reclamar judicialment les mensualitats que un llogater no ha pagat i el seu propi desnonament.

COBERTURES (modalitat completa):

  • Assistència i assessorament jurídic.
   • La comunitat té una citació judicial? Cal fer algun tràmit davant l’Administració? L’assegurança de protecció jurídica comunitats inclou atenció jurídica experta i també la redacció i la revisió de contractes, cartes de reclamació i documentació legal.
  • Reclamació ampliada.
   • Per impagament de despeses per part de propietari.
   • Per drets relatius a l’edifici, als seus elements comuns i al pàrquing (desperfectes ocasionats a l’edifici, ocupació il·legal de l’immoble, danys ocasionats per copropietaris).
   • Per incompliment de contractes d’arrendament de serveis i compra de béns.
   • Per drets per altres assegurances i el Consorci Compensació d’Assegurances.
   • Per incompliment de contracte per obres a la comunitat.
   • Per contractes de subministraments.
   • Extensió al continent privatiu dels copropietaris de la comunitat.
   • Per incompliment del contracte de la gestoria o de l’administrador de finques.
   • Per accés a l’habitatge o local per a reparacions necessàries en elements comuns.
   • Als copropietaris per infraccions en les normatives sobre elements comuns estètics.
  • Defensa ampliada.
   • Defensa penal i fiances
   • Defensa davant les Administracions Públiques per infraccions administratives.
   • Defensa social per contractes laborals quan hi ha empleats a la comunitat.
   • Defensa suplementària de la responsabilitat civil.
   • Defensa davant la impugnació d’acords de la junta de propietaris.
  • Despeses.
   • Comprovació de l’origen dels danys
   • Despeses de peritatge
   • Avançament de despeses reclamades judicialment
  • Defensa i reclamació del contracte de lloguer (opcional).
   • Quan la comunitat és propietària de pisos de lloguer, aquesta cobertura cobreix les despeses que es deriven de reclamar per la via judicial les mensualitats que no ha abonat el llogater i el propi desnonament.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook