PPA - Pla de Previsió Assegurat

Planifica amb temps el futur amb avantatges fiscals.

DE QUÈ TRACTA EL PPA CREIXENT (PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT)?

El Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida i estalvi que garanteix una rendibilitat per constituir un capital destinat a la jubilació. A més, aquesta assegurança et permet obtenir una protecció integral davant les principals circumstàncies que volem protegir i tenir cobertures, com la mort o la invalidesa.

AVANTATGES D´AQUESTA ASSEGURANÇA:

 •  

Aquesta assegurança s’adapta a tu i als teus per brindar-vos aquella tranquil·litat que desitgeu per construir un estalvi i afrontar possibles imprevistos.

  • Liquiditat.
   • En cas de malaltia greu o atur de llarga durada, podràs recuperar els teus diners, També aquelles aportacions que tinguin més de 10 anys d’antiguitat.
  • Flexibilitat.
   • Pots triar amb total llibertat la quantitat que vols estalviar durant un any. Aquesta decisió es pot prendre de manera regular o puntual.

RENDIBILITAT PPA:

El Pla de previsió assegurat és una opció destinada a la constitució d’un capital d’estalvi, mitjançant aportacions periòdiques i primes suplementàries, que t’ofereix una bona rendibilitat de manera garantida sense assumir cap risc en la inversió.

Els teus diners creixeran cada dia gràcies a aquesta rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que se t’anirà abonant gràcies a la teva permanència.

MÀXIMA FLEXIBILITAT.

Tu dissenyes el teu propi pla per a la teva jubilació. En qualsevol moment podràs augmentar o disminuir les primes, modificar-ne la freqüència de pagament o traspassar el teu pla des d’una altra entitat sense cost.

QUINA ÉS LA FISCALITAT DEL PPA?

  • Les quantitats invertides en el Pla de Previsió Assegurat redueixen la base imposable de l’IRPF en la menor de les dues quantitats següents:
   • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes.
   • 8.000 € anuals.
  • A més, hi ha casos especials en què es pot reduir la base imposable de l’IRPF:
   • Per a persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, el límit serà de 24.250 € anuals.
   • En cas d’aportacions a favor del cònjuge, quan aquest no obtingui rendes del treball ni activitats superiors a 8.000 €, el límit de reducció serà de 2.500 € anuals.
  • Els rendiments no estaran subjectes a tributació fins al moment de la jubilació.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook