Fons Elecció

Tu decideixes com estalviar.

DE QUÈ TRACTA AQUEST FONS D’ESTALVI?

Amb Fons elecció podràs estalviar per al teu futur mentre disposes d’una assegurança amb les principals cobertures i serveis. Disposa d’absoluta llibertat per fer pagaments periòdics i aportacions suplementàries, i compta amb la millor informació a l’hora d’invertir.

AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Diversifica.
   • Distribueix les quantitats entre els 7 fons a la teva disposició.
  • Totalment flexible.
   • Realitza aportacions periòdiques i suplementàries quan vulguis i redistribueix la teva inversió entre els diferents fons mitjançant traspassos interns.
  • Informació constant.
   • En el moment d’invertir tindràs un equip de professionals a la teva disposició que t’orientarà i t’oferirà la millor opció d’acord amb les teves necessitats.
  • Liquiditat.
   • Podràs disposar dels teus diners a partir del primer any de contractació i sense penalització.

MODALITATS:

  • Mercat monetari europeu.
   • S’inverteix a curt termini. Dirigit a inversors que no volen córrer riscos. La cartera s’inverteix en títols de renda fixa nacional o internacional d’emissors públics o privats denominats en euros, amb una durada mitjana inferior a 24
    mesos. El valor liquidatiu del fons no patirà cap mena de fluctuació important.
  • Renda fixa europea.
   • S’inverteix en renda fixa. Està composada per valors de renda fixa nacional o internacional d’emissors públics o privats denominats en euros, amb una durada màxima superior a 2 anys.
  • Mixta global 50/50.
   • Inversió que es compon de valors de renda fixa i fins a un 50% de renda variable, en ambdós casos, nacional o internacional.
  • Renda variable espanyola.
   • Fons en actius de renda variable emesos per empreses espanyoles. Està dirigit a aquelles persones que volen posicionar-se al mercat de renda variable espanyola i obtenir una rendibilitat superior a l’Ibex-35, sempre tenint en compte el risc d’invertir en borsa.
  • Renda variable europea.
   • Fons en actius de renda variable emesos per empreses europees. Per a aquelles persones que volen posicionar-se al mercat de renda variable europea i obtenir una rendibilitat superior a l’índex DJ Eurostoxx50, sempre tenint en compte el risc que suposa invertir en borsa.
  • Renda variable internacional.
   • Fons en actius de renda variable emesos per empreses internacionals. Per a aquelles persones que volen posicionarse al mercat de renda variable internacional i obtenir una rendibilitat superior a l’índex MSCI World Euro, sempre tenint en compte el risc inherent d’invertir en borsa. Sense cobertura de la divisa.
  • Mixt sènior.
   • Fons global. Fons en actius de les mateixes característiques que els fons anteriors. Per a totes aquelles persones que volen maximitzar el capital final amb una gestió adaptada a les condicions del mercat, sense assumir un risc massa alt i en funció de la diversificació.

FISCALITAT:

Els rendiments reben la qualificació de rendiment del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19%.

Si la persona assegurada mor, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l’impost sobre successions i donacions. La seva quantia pot disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.

RENDIBILITAT

La inversió es realitza entre fons a elecció de la persona, tot i que posteriorment els fons escollits poden variar. No es garanteix un interès i el contracte es revalora en funció de la rendibilitat dels sis fons. Per tant, la persona que el contracta es fa càrrec del risc financer de la inversió.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook