Estalvi Creixent

Dissenya el teu pla de futur.

EN QUÈ CONSISTEIX L’ASSEGURANÇA D’ESTALVI CREIXENT?

Amb l’assegurança estalvi creixent aniràs generant un capital d’estalvi amb el qual podràs aconseguir tots els teus projecte.

 

AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Totalment flexible.
   • Tu decideixes si vols augmentar o disminuir la prima regular i/o aportar pagaments extraordinaris, sense limitació de prima.
  • Liquiditat.
   • Podràs disposar dels diners a partir del primer any i sense penalització.
  • Garanties complementàries.
   • Testament en línia, segona opinió mèdica (malalties greus), rehabilitació cardíaca i atenció mèdica telefònica les 24 hores.
  • Avantatges fiscals.
   • Fins que no es disposa dels rendiments obtinguts, no es tributen.
  • Capital addicional.
   • En cas de defunció de la persona assegurada, d’invalidesa permanent y absoluta o bé en cas de malaltia greu.

 

RENDIBILITAT:

Els teus diners aniran creixent cada dia gràcies a la rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que s’anirà abonant gràcies a la teva permanència.

 

FISCALITAT:

L’Assegurança estalvi creixent tributa quan es percep la prestació com a rendiment del capital mobiliari i està subjecte a una retenció del 19 % quan el prenedor i el beneficiari són la mateixa persona.

En cas de defunció de la persona assegurada, les prestacions que rebrà el beneficiari tributen per l’impost sobre successions i donacions; alhora, el beneficiari podrà gaudir d’importants deduccions en funció del grau de parentiu amb el prenedor.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook