Avaria maquinària i equips electrònics

A ple rendiment.

DE QUÈ TRACTA AQUESTA ASSEGURANÇA?

Amb l’assegurança de maquinària i equips electrònics tindràs assegurada la maquinària, instal·lacions o equips de la teva empresa que estiguin treballant a l’interior del recinte o espai en què es fa l’activitat.


AVANTATGES D’AQUESTA ASSEGURANÇA:

  • Flexible.
   • Independentment de la maquinària, els equips o els dispositius que es facin servir a la teva empresa, la nostra assegurança per a avaries d’equips electrònics podrà oferir-te tota la protecció que necessites adaptada a les teves particularitats.

  • Tot en una única assegurança.
   • Per a la teva major comoditat, podràs gaudir d’una protecció per a totes les màquines i equipaments de la teva empresa contractant només una única assegurança.

  • Adaptat.
   • Perquè cada empresa és única, l’assegurança d’avaria maquinària i equips electrònics et permet adaptar-la a l’activitat econòmica de la teva companyia.

  • Més que riscos comuns.
   • Podràs configurar la teva assegurança perquè, a més dels riscos comuns que puguin afectar la teva maquinària i equips electrònics, aquests també estiguin protegits davant vessaments de líquids, etc.

COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA:

  • Cobertures bàsiques.
   • Danys materials directes que puguin patir els aparells, màquines, instal·lacions o equips i que en sigui necessària la reparació o reposició per causa sobtada, accidental i imprevisible.
  • Garanties complementàries.
   • Incendi i explosió interns i caiguda de llamp (en l’assegurança de màquines fixes).
   • Béns refrigerats (en l’assegurança d’equips de producció de fred).
   • Circulació i transport (en l’assegurança d’equips i màquines mòbils).
   • Vessament de líquids en els dipòsits assegurats. 
   • Portadors externs de dades dels equips electrònics.

  • Despeses derivades dels sinistres.
   • Maquinària fixa de producció o transformació.
   • Equip i maquinària mòbils.
   • Equips electrònics.

 

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook