Assegurança Decessos

En els moments més difícils, també estem al teu costat.

 Per això, ens fem càrrec de les gestions necessàries per complir la vostra voluntat i acompanyar la teva família.

QUE ÉS UNA ASSEGURANÇA DE DECESSOS ?

L’assegurança està especialment indicat per a totes aquelles persones que vulguin prevenir les conseqüències econòmiques que produeixen les despeses funeraris per als seus, a més d’evitar que hagin de ocupar-se de tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i l’enterrament.

Per tot això ofereix a l’assegurat i la seva família la tranquil·litat de no haver d’ocupar de res, en un moment en el qual no es disposa ni de la serenitat ni de les forces necessàries per afrontar tots aquests tràmits.

QUINES GARANTIES M´OFEREIX ?:

Contractant l’assegurança, disposarà d’un servei integral que es compon de:·

  • Servei funerari:
   • Prestació del conjunt d’elements i tràmits que comporta el sepeli, i que ofereix la funerària de la localitat de l’assegurat.
  • Nínxol:
   • De contractació opcional consistent en sufragar el cost del valor de la unitat d´enterrament, podent consistir en un nínxol, sepultura, fossa o columbari.
  • Capital regulador:
   • Permet disposar d’un complement de capital que permeti costejar possibles ajustos en els serveis contractats o eventualitats que puguin sorgir en el moment del sepeli.·
  • Trasllat nacional i internacional:
   • A través de la qual es cobreixen les despeses de trasllat dels assegurats morts des de qualsevol punt del territori espanyol o estranger fins al cementiri de la localitat del domicili associat al servei. Si l’òbit ocorre fora del territori nacional peninsular o a l’estranger també queden emparats les despeses de transport d’un dels familiars per viatjar fins al lloc de defunció, i el seu retorn.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook