Accidents Conveni-Empresa

Sempre la millor protecció.

Què és una assegurança de conveni?   

És una assegurança d’accidents que ha de contractar una empresa per als seus treballadors. En molts casos la seva contractació ve prescrita, de forma obligatòria, pel conveni col·lectiu d’aplicació, que estableix els capitals que rebrà el beneficiari en funció de la cobertura afectada (invalidesa, mort, etc.).

Està destinada a cobrir els riscos derivats d´un accident de treball o malaltia professional que pateixin els treballadors  en plantilla d´una empresa, o inclús els accidents que es produeixin durant les 24 hores del dia.

És la solució per aquelles empreses que tenen la necessitat i a la vegada l´obligació legal, de complir amb els pactes o convenis privats de l´empresa pels treballadors donats d´alta a la seguretat Social.

  • OPCIONS DE GARANTIES:
   • Mort o invalidesa permanent per accident de circulació.
   • Despeses de sepeli.
   • Incapacitat temporal per accident, o per accident o malaltia (barem dies).
   • Assistència en viatge de negocis i/o llarga estància.
   • Assistència sanitària per accident.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook