Accidents col·lectiu

Sempre la millor protecció.

L´assegurança d’accidents col·lectiu és una assegurança pensada per a un grup de persones que estan unides per un vincle o interès comú i desitgen protegir-se davant les conseqüències no desitjades en cas de patir un accident.

Les necessitats personals dels membres del col·lectiu queden compensades econòmicament quan es satisfà el capital garantit, de produir-se l´accident emparat en pòlissa.

    • MODALITATS:
      • Temporals: Compensant una falta d´ingressos diaris pel treball, en cas d´estar impossibilitat per exercir el mateix.
      • Permanent: Per compensar la pèrdua definitiva d´ingressos en benefici d´un mateix, en cas de invalidesa permanent, o pel seus beneficiaris o hereus legals, en cas de mort.

Contacte

Comparteix-nos

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Facebook